Term Dates

2020 Term Dates

Term 1 - 28 January to 9 April

Term 2  - 27 April to 3 July

Term 3 - 20 July to 25 September

Term 4 - 12 October to 11 December

2021 Term Dates

Term 1 - 27 January to 9 April

Term 2 - 27 April to 2 July

Term 3 - 19 July to 24 September

Term 4 - 11 October to 10 December