Term Dates

2024 Term Dates

  • Term 1 - 29 January to 12 April
  • Term 2 - 29 April to 5 July
  • Term 3 - 22 July to 27 September
  • Term 4 - 14 October to 13 December

2025 Term Dates

  • Term 1 - 28 January to 11 April
  • Term 2 - 28 April to 4 July
  • Term 3 - 21 July to 26 September
  • Term 4 - 13 October to 12 December